Тема грунту була головною під час міжнародної науковою конференції «Farm Academy». Товаровиробники з Австрії, Ірландії, Швейцарії, Великої Британії, Болгарії, Чехії, Греції, Литви та Угорщини зібралися на базі сільськогосподарського підприємства, що використовує технологію Bioenergy LT. Така велика кількість присутніх є ознакою правильності наших дій щодо вирішення існуючих завдань. Грунт є найбільш важливим природнім середовищем для мікроорганізмів, що задіяні в його формуванні та забезпеченні метаболічних процесів.

Крім мінеральних компонентів, грунт багатий на органічні компоненти, які походять із рослинних решток та живих організмів. Грунтові мікроорганізми розвиваються в колоїдній водяній плівці, що покриває частки грунту. Склад мікроорганізмів має широку варіабельність та залежить від структури грунту, технологічних процесів, кліматичних умов та інших чинників.

Найкращими температурними умовами грунту для розмноження мікроорганізмів є 25-40 С. Учасники конференції відмитили, що в більшості поширена практика розпочати посів кукурудзи та соняшнику як раніше, пояснюючи це потребою у волозі. Проте мікроорганізми не розвиваються при низьких температурах. Рослини очікують 2-3 місяці до моменту формування в кореневій зоні правильної популяції корисних мікроорганізмів. Саме коренева зона рослин є збагаченою найбільш специфічними бактеріями. Учасники конференції зазначили, що під час пізніших термінів посіву кукурудзи, насіння проростало протягом 10 днів і розвивалось достатньо швидко. Під час конференції ми пояснювали специфіку нашої технології, заснованої на збереженості популяції мікроорганізмів на кожному етапі розвитку рослин. На прикладі озимого ячменю та пшениці, де протягом 6 років не використовувались PK добрива та все ще не використано фунгіциди, продемонстровано що імунітет рослин підтримувався препаратом Бактофорс. Такий підхід дозволяє отримати більше прибутку для фермера, так як здійснення трьох обробок Бактофорсом коштують як одна обробка фунгіцидом. Професіонали, що оцінювали стан культур, відмітили що Bioenergy LT технологія є не тільки технологією нашого часу а й технологією майбутнього. Такою технологією, коли людство розуміє важливість цінності чистого навколишнього середовища.